ส่งกำลังฉับไว    ปลอดภัยเป็นหนึ่ง    หนุนเนื่องทางอำนาจการยิง