ส่งกำลังฉับไว    ปลอดภัยเป็นหนึ่ง    หนุนเนื่องทางอำนาจการยิง
 

พันเอก สุภชัย  อินทรเนตร
  ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24

เข้าสู่ระบบ