ส่งกำลังฉับไว    ปลอดภัยเป็นหนึ่ง    หนุนเนื่องทางอำนาจการยิง
 
ผบ.พัน.ฯ ประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลของหน่วย

     วันที่ 11 ก.พ.56 พ.อ.โชติ  ยิกุสังข์ ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยในโอกาสสอบเลื่อนฐานะจาก จ.ส.อ. เป็น น. ของหน่วย จำนวน 1 นาย ณ บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผบ.พัน.ฯ ตรวจการ รปภ. คลัง สป.5

   วันที่ 6 ก.พ.56 พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ตรวจมาตรการ รปภ.คลัง สป.5 ของหน่วย และตรวจการเก็บรักษาและการจัดเก็บ สป.5 ภายในคลัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำเดือน ก.พ.56 บนพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย

  วันที่ 4 ก.พ.56 พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 และกำลังพลของหน่วย ร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจ ตามนโยบายของ ทบ. ประจำเดือน ก.พ.56 บนพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชุดตรวจสภาพ สป.๕ วศ.ทบ.ตรวจการเก็บรักษา สป.๕ สาย วศ. คลัง บชร.๔

  วันที่ 4 ก.พ.56 พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ให้การต้อนรับชุดตรวจสภาพ สป.5 จาก วศ.ทบ. ในโอกาสมาตรวจสภาพและการเก็บรักษา สป.5 สาย วศ. ของคลัง บชร.4

อ่านเพิ่มเติม...
 
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

     วันที่ 31 ม.ค.56 พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในคลัง สป.5 ของ บชร.4 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...
 

พันเอก โชติ  ยิกุสังข์
  ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24

เข้าสู่ระบบ